Our Team

Our Team

Gayan Wathsala

Gayan Wathsala

Founder and CEO

Randika Prabhashvara

Randika Prabhashvara

Developer